Logotypy partnerów

Konferencja


Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w konferencji w Płocku 18 kwietnia 2016 r.

Zainteresowanych otrzymaniem publikacji prosimy o kontakt!

* * *

 

Jak w Płocku pracują z dziećmi - klub sportowy i organizacja pozarządowa? 


 Zapraszamy na konferencję: 

Zagraj z nami o przyszłość dzieci -

klub sportowy i organizacja pozarządowa a rozwiązywanie problemów społecznych
na przykładzie projektu "Szczypiorniak na podwórko"

 

PROGRAM

12.30 – 13.00 – zapraszamy na lunch i spotkania nieformalne 

13.00 – 14.00 – Co i kto zrobił w Płocku? – doświadczenia praktyczne, wnioski, model współpracy klub sportowy – ngo – samorząd (część plenarna)

14.00 – 15.00 – Jak zainicjować nowe modele współpracy na rzecz dzieci? - panel z udziałem ekspertów

   Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
   Artur Zieliński, Prezes Zarządu SPR Wisła Płock
   Piotr Należyty, Prezes Zarządu Lotos Trefl Gdańsk
   dr Kazimierz Waluch, Prezes  Zarządu Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji
   dr Maria Rogaczewska, Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski 
   Andrzej Orłowski, Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, Streetworker
   Zbigniew Burżacki, Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego i CSR PKN Orlen
   Jacek Gralczyk, Wykładowca Collegium Civitas, Moderator planowania strategicznego

 
15.00 – 16.00 – spotkania przy stolikach tematycznych z udziałem panelistów  i przedstawicieli projektu
Tematyka:

Klub i organizacja – kiedy i jak współpracować?
Jak sport może pomóc w resocjalizacji?
CSR a wykluczenie społeczne
Bariery i szanse powielania modelu płockiego
Czy Płock to samotna wyspa?
Czego potrzebują dzieci i młodzież do rozwoju?

16.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

Zgłoś swój udział!

 

Partner Konferencji:

 

KIEDY?

18 kwietnia 2016, godz. 13.00 - 16.00

GDZIE?

Orlen Arena, Płock, ul. Celebry Papieskiej 1 

 

 

DLA KOGO?


- pracownicy i wolontariusze, członkinie i członkowie  zarządów, aktywiści  organizacji pozarządowych
- pracownicy JST
- przedstawiciele klubów sportowych
- przedstawiciele biznesu zainteresowani CSR


 


 Jak sport może pomóc w zmianie społecznej?

Jak energia sportowców może wesprzeć lokalną pracę z dziećmi?

 

 Organizacje sportowe są wielkim i często niedocenianym zasobem dla realizacji programów społecznych. Myśli się o nich jak o organizacjach, które zajmują się tylko treningiem sportowym. I koniec. Organizacje sportowe często też same tak o sobie myślą. Ich przedstawiciele nie widzą dla siebie miejsca we współpracach z nowych obszarów. Z wielu powodów (głównie formy zadań, które są im powierzane przez samorządy i z których są rozliczane) skupiają się przede wszystkim na uzyskaniu sportowego sukcesu. Chcemy to zmienić!

 

Projekt "Szczypiorniak na podwórko" realizowany w okresie od 01.03.2015 do 30.04.2016, przez 3 partnerów:

- Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (IRSiE) - Lider
- Fundusz Grantowy dla Płocka
- Sekcję Piłki Ręcznej WISŁY PŁOCK S.A.


na terenie miasta Płocka.
 
Projekt skierowany do dzieci (7-13 lat) zagrożonych wykluczeniem i demoralizacją z Płocka. Kluczową rolę w projekcie stanowili streetworkerzy, którzy byli w stałym kontakcie z dziećmi i prowadzili zajęcia dopasowane do ich potrzeb,  oraz trenerzy Wisły Płock, odpowiedzialni za treningi piłki ręcznej oraz ogólnosportowe.
W ramach projektu został opracowany i wdrożony lokalny model włączania się klubów sportowych w działania przeciwdziałające wykluczeniu  dzieci i młodzieży.
 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 


Zainteresowany? Zainteresowana? Zgłoś się!

 

Projekt (...) wypracowuje formy współpracy partnerów społecznych z klubami i włączenie ich do działań na rzecz dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

[...] Żeby to się udało należy uwzględnić specyficzne warunki lokalnego środowiska i możliwości klubu. Potrzebny jest dialog w tym środowisku. Nie można kopiować rozwiązań, ale należy je wypracować wspólnie z lokalnymi partnerami, wtedy jest szansa powodzenia. Jeśli uda się to wypracować, będzie można mówić o tym, że powstał model, o jakim marzymy, o to warto walczyć.

dr Kazimierz Waluch, Prezes IRSiE

Młodzi szczypiorniści
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt i wykonanie: BV Agencja Interaktywna