Logotypy partnerów

Aktualności

2016-04-07

O naszym modelu                „Sport na podwórko! model włączania sportu w pracę z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym” to opracowanie wskazujące możliwości animacji społecznej z wykorzystaniem zajęć sportowych. To ciekawa i nieczęsta perspektywa wykorzystania aktywności fizycznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zarówno od strony diagnozy jak i od strony proponowanych rozwiązań modelowych to podejście spójne i przekonywujące. Wykorzystuje ono także wszystkie sprawdzone elementy skutecznej animacji społecznej. Dlatego opisany model stwarza szansę jego stosowania w obszarach gdzie dominowały dotąd podejścia środowiskowej pracy socjalnej czy animacji kulturalnej.

Sport staje się punktem wyjścia do organizowania społeczności lokalnych, która daje szansę na praktyczne zastosowania w takich obszarach jak np.: społeczne aspekty rewitalizacji, rozwój partycypacji społecznej w skutecznym odpowiadaniu na wyzwania lokalnych społeczności, włączania dorosłych (w tym przede wszystkim rodziców) w społeczne mikrosystemy wychowawcze itd. Model daje także szansę na innowacyjną zmianę instytucji lokalnych począwszy od szkół, przez ośrodki pomocy społeczne, parafie aż po lokalne organizacje sportowe. Dla jednych może on być wzbogaceniem ich zestawów narzędzi interwencji, dla innych będzie to zmiana na poziomie misji i wiązania instytucjonalnej aktywności z wyzwaniami opieki zdrowotnej czy istotnych problemów wychowawczych. Pełnej gamy jest bardzo obiecująca, choć wymaga zorganizowanej refleksji różnych grup lokalnych liderów i animatorów. Warto podjąć taki wysiłek, bo sport to stale niedoceniony obszar aktywności człowieka zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i w wymiarze budowania lokalnych wspólnot."

Recenzja naszej publikacji pióra Jacka Gralczyka, wykładowcy Collegium Civitas, moderatora planowania strategicznego. Jacek Gralczyk będzie gościem naszej konferencji 18 kwietnia 2016 w Płocku.

 

Młodzi szczypiorniści
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt i wykonanie: BV Agencja Interaktywna