Logotypy partnerów

Aktualności

2016-03-11

7 wniosków z diagnozy w ramach projektu


                Publikujemy wnioski z diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu „Szczypiorniak na podwórko”. Materiał ten stanowił punkt wyjścia do opracowania modelu włączania sportu do działań społecznych z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy do udziału w konferencji 18 kwietnia 2016 w Płocku (w godzinach 13-16), podczas której zaprezentujemy cały materiał, model, wnioski z działań i zaprosimy do dyskusji w międzysektorowym środowisku.

              Zarejestruj się: http://zagrajznami.weebly.com/

 

                Wnioski z diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu, które  stały się podstawą do stworzenia modelu włączania sportu do działań społecznych z dziećmi i młodzieżą:

 

1) Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce może zostać oceniona negatywnie na tle innych rozwiniętych krajów Europy. Dzieci w Polsce dotknięte są ubóstwem, a przede wszystkim deprywacją – brakuje im dostępu do podstawowych dóbr i usług.

 

2) Istnieje duże zróżnicowanie w dostępie do usług edukacyjnych między wsią a miastem, na dużą niekorzyść wsi.

 

3) Niekorzystny wpływ na dzieci ma rozpad więzi rodzinnych w Polsce (wysoka liczba rozwodów, wiele urodzeń pozamałżeńskich).

 

4) Bardzo dużym problemem jest rosnąca otyłość wśród dzieci i młodzieży. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych wymaga intensywnych działań w celu przeciwdziałania temu problemowi i stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla samorządu.

 

5) Niewystarczająca jest aktywność ruchowa dzieci w Polsce, a ich nawyki żywieniowe pozostawiają wiele do życzenia. Sama infrastruktura sportowa nie wystarczy, by zwiększyć aktywność i sprawność fizyczną – konieczne jest wsparcie zaangażowanych animatorów.

 

6) Efektem niekorzystnej sytuacji ekonomicznej są zachowania ryzykowne i autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży. Sytuacja dzieci na wsi jest lepsza pod tym względem – zachowania te występują tam relatywnie rzadziej.

 

7) Szkoła w niewystarczającym stopniu pełni funkcję miejsca budowania kapitału społecznego młodzieży, który pozostawia wiele do życzenia (niski poziom zaufania, aktywności obywatelskiej itp.). Samorządy w zbyt małym stopniu kształtują w tym zakresie politykę oświatową.

 

Na podstawie niepublikowanego materiału: „Sport na podwórko”.

Młodzi szczypiorniści
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt i wykonanie: BV Agencja Interaktywna